La Intolerància Alimentària

Home La Intolerància Alimentària

Tractament Natural de les Intoleràncies Alimentàries

Molts dels problemes al·lèrgics que es detecten en les persones, poden ser deguts a Intoleràncies Alimentàries.

Detectar quina és aquesta substància o component al·lèrgic que ens està generant el problema d’intolerància, és un dels treballs més importants i prioritaris del Terapeuta, per mirar de trobar la causa que ho està originant i poder resoldre definitivament el problema.

El Test Kinesiològic, juntament amb el Par biomagnètic, són uns dels sistemes més efectius i precisos per trobar i localitzar quin és el producte, substància o aliment concret, que conté l’ingredient específic que podria estar afectant al nostre organisme i ser nociu per a la salut d’aquesta persona.

L’al·lèrgia alimentària és una forma específica d’intolerància a un aliment; o a un dels seus components, el qual podria estar activant el sistema immunològic de l’afectat i generant fet i fet, el problema (o conjunt de problemes), segons sigui el grau d’afectació i el tipus d’al·lèrgia.

Un element al·lergen pot provocar també una sèrie de reaccions en cadena en el sistema immunològic de la persona que pot acabar generant trastorns del tipus:

  • Èczemes o urticàries a la pell.
  • Cefalees, esternuts i llagrimeig.
  • Problemes respiratoris.
  • Asma.
  • Problemes digestius.
  • Anèmies
  • Etc.

Tractament de les Intoleràncies Alimentàries:

Mitjançant la Kinesiologia, l’Homeopatia i el Par biomagnètic podem tractar qualsevol problema relacionat amb les Intoleràncies Alimentàries amb resultats molt satisfactoris.

L’avantatge que tenen els Tractaments Naturals que realitzem a Alquímia Zentre, és que no produeixen nous problemes ni efectes secundaris indesitjables sobre l’organisme, per tant es tracte d’un sistema molt recomanable i eficaç per resoldre qualsevol problema relacionat amb un trastorn alimentari.

Si vols rebre més informació relacionada amb aquest trastorn o bé t’agradaria conèixer millor el funcionament dels Tractaments Naturals que realitzem a Alquímia Zentre, no dubtis a posar-te en contacte amb nosaltres, ja bé mitjançant el formulari annex, o bé trucant als telèfons que es s’indiquen més avall.

Llamar ahora