Avís legal

Home Avís legal

INFORMACIÓ RELATIVA AL COMPLIMENT DE LA LOPD I ARTICLE 10 * LSSICE

TITULAR: CORAL CABALLERO SEDANO – NOM COMERCIAL: ALQUÍMIA ZENTRE

DIRECCIÓ: Vía Europa, 78  3º 2ª – 08304 MATARO (Barcelona).

Telèfon: 93.799.65.21

Protecció de dades personals:

Les dades de caràcter personal facilitades pels clients, únicament són utilitzades a efectes de prestar els serveis sol·licitats, procedir a la facturació dels mateixos, o bé per a remetre comunicacions comercials de productes i serveis oferts pel titular del fitxer. Les seves dades passaran a formar part d’un fitxer propietat de CORAL CABALLERO SEDANO i seran arxivades pel període de temps legalment autoritzat i de conformitat amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal. A aquest respecte vostè podrà exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició mitjançant sol·licitud dirigida per escrit a l’atenció del titular del fitxer Coral Caballero Sedano, en qualitat d’administradora única, en l’adreça de la Vía Europa, 78 -3º-2ª, 08304 de Mataró, o bé a la següent adreça de correu electrònic info@alquimiazentre.com.

Volem deixar constància que els serveis que presta Alquímia Zentre requereixen que l’usuari faciliti les seves dades personals únicament per als fins relacionats amb l’activitat exercida, entre els quals es troben atendre els serveis sol·licitats, la subscripció a cursos, atendre preguntes i dubtes dels usuaris i remetre comunicacions comercials.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I RESPONSABILITAT SOBRE ELS CONTINGUTS:

Queda prohibit qualsevol ús de tots els continguts de la pàgina web, concretament sobre els textos, disseny i codi font, sense l’autorització expressa dels seus titulars. Qualsevol ús no permès serà degudament perseguit pels legítims propietaris.

Llamar ahora